Statenpassage

Motie : Motie van het lid Romke de Jong c.s. over voorstellen voor het hervatten van de belastingheffing op vermogen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Folkert Idsinga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35927-130 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over opties voor rechtsherstel box 3

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

35927-125 Voorbereiding technische briefing box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35927-112 Toezegging gedaan tijdens het debat over de uitspraak van de Hoge Raad, over Box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Technische briefing over opties rechtsherstel box 3

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

Opties voor rechtsherstel box 3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20