Motie : Motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoeken of monitoring van nieuwe soorten planten en/of insecten een bijdrage kan leveren aan inzicht in de stand van de natuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-271 Verzamelbrief Natuur

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Lijst van vragen en antwoorden

31104-12 Lijst van vragen en antwoorden over de reactie op beleidsdoorlichting LNV-begrotingsartikel 12 ‘Natuur en biodiversiteit’ 2015-2019 (Kamerstuk 31104-11)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45