Motie : Motie van de leden Thijssen en Kröger over het loslaten van het plafond voor hernieuwbare elektriciteit

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 14/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04