Motie : Motie van het lid Kwint over aangescherpte eisen rondom waarheidsvinding in jeugdbeschermingszaken

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 72
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 17
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
Volt 3
SGP 3
DENK 3
BBB 1
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
VVD 34
D66 24
CDA 14
ChristenUnie 5
Omtzigt 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31839-872 Verslag van een schriftelijk overleg over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Kamerstuk 31839-820)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00
Naar boven