Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Vestering over kwantitatieve tussendoelen voor de uitfasering van pesticidengebruik (t.v.v. 21501-32-1340)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Leonie Vestering, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 81
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
D66 24
PVV 17
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
DENK 3
Volt 3
BIJ1 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
VVD 34
CDA 14
ChristenUnie 5
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
BBB 1
Omtzigt 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-596 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 oktober 2022, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3498 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

22112-3472 Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27858-573 Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen van 8 juni 2022

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-556 Reactie op moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10
Naar boven