Statenpassage

Motie : Motie van het lid Geurts over een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 110
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
D66 24
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
Volt 3
BIJ1 1
BBB 1
Tegen
VVD 34
FVD 5
Fractie Den Haan 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1027 Uitkomst SWOV studie naar extra maatregelen voor halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-998 Stand van zaken verkeersveiligheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-975 Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven