Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie an de leden Kuik en Bikker over het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor 1 september verder brengen in het wetgevingstraject (t.v.v. 35564-19)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Kuik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 103
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Vergissing
VVD 34 Voor
D66 24 Tegen
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Tegen
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen Vergissing
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29911-329 Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning (zal geen doorgang vinden)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00