Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Gewijzigde motie an de leden Kuik en Bikker over het wetsvoorstel NPS en het ontwerpbesluit voor 1 september verder brengen in het wetgevingstraject (t.v.v. 35564-19)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
PVV 17
CDA 15
PvdA 9
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 3
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen
D66 24
SP 9
GroenLinks 8
FVD 5
BIJ1 1
Vergissing
BIJ1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-10-2021
29911-329Extra investeringen in het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit