Statenpassage

Motie : Motie van het lid Amhaouch over een plan van aanpak voor een kredietregister

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32637-494 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over ondernemen en bedrijfsfinanciering

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

32545-157 Verslag van een schriftelijk overleg over Financiële markten - consumenten en dienstverlening (o.a. Kamerstuk 32545-152)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32637-483 Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak kredietregister

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (CD d.d. 09/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Tweeminutendebat Financiële markten - consumenten en dienstverlening (32545-157)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Financiële markten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00