Motie : Motie van het lid Westerveld over het aanvragen van een zelftest via de website zelftestonderwijs.nl tot ten minste het eind van het jaar accepteren

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-1340 Resultaten en bevindingen pilots (snel)testen in mbo en hoger onderwijs en distributie zelftesten in en na de zomer

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30
Naar boven