Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over de EU-herstelplannen beoordelen op compatibiliteit met rechtsstatelijke en democratische beginselen

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 118
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 15 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 3 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2471 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 3 en 4 maart 2022

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

35925-VI-138 Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de commissie Meijers over het regeerakkoord

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:11

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00