Motie

Motie van het lid Beckerman over onderzoeken welke drankverpakkingen beter gerecycled zouden worden als deze ook onder het statiegeldsysteem zouden vallen

Download Download

Indieners