Motie

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo de aankomende twee jaar twee herkansingen bieden

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
VVD 32
CDA 19
ChristenUnie 5
SGP 3

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

17-12-2021
31289-506Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

03-12-2021
31289-501Verslag van een schriftelijk overleg over de uitzondering gedupeerde leerlingen vermist examenwerk

10-03-2021
35570-VIII-208Kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs