Motie

Motie van het lid De Groot over de uitvoering van het Noordzeeakkoord met spoed ter hand nemen

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
VVD 32
PVV 20
PvdD 4
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-11-2021
33450-117Tweede Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

30-06-2021
33450-116Besluit Noordzeeoverleg