Motie : Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31497-466 Samen sterk: zorg en onderwijs

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

31839-911 Verslag van een schriftelijk overleg over passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (Kamerstuk 31839-871)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (Kamerstuk 31839-871)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-871 Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

33826-46 Opvolging aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Passende zorg voor jeugdigen die bescherming en veiligheid nodig hebben (TK 31839-871)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00