Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Haga en Smolders over een gelijk speelveld binnen de EU op het gebied van de wapenexport

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.A.J. Smolders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22054-395 Maatregelen ter bevordering van Europese defensiesamenwerking en verdere Europese convergentie van het wapenexportbeleid

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Activiteiten

Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD d.d. 03/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie BuHa-OS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Wapenexportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00