Motie : Motie van de leden Brekelmans en Agnes Mulder over meer onderzoek naar de invloed van Chinese (staats)bedrijven in Nederlandse bedrijven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35207-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2624 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 21 maart 2023 (Kamerstuk 21501-02-2621)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

35207-61 Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat China (CD d.d. 04/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Staat van de Europese Unie (omgezet naar plenair debat)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de Staat van de Europese Unie

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 13:46

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00