Motie : Motie van de leden Bisschop en Van der Plas over voldoende opties voor de akkerbouw opnemen in de ecoregelingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan (Kamerstuk 28625-339)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-339 Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lijst van vragen

Lijst van vragen over perspectieven voor agrarische ondernemers (Kamerstukken 30252 en 35334, nr. 28)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

30252-28 Perspectieven voor agrarische ondernemers

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1420 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (deel 2) (Kamerstuk 21501-32-1407)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1410 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (deel 1)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

28625-333 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 december 2021, over Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-320 Voorbereiding van het GLB-NSP commissiedebat op 8 december, inclusief concept NSP & S-MER

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:35

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1410)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Perspectieven voor agrarische ondernemers

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25