Motie : Motie van de leden Van Raan en Teunissen over steun aan het bestuur van Bonaire voor toezicht en handhaving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. van Raan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Christine Teunissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-355 Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30