Statenpassage

Motie : Motie van het lid Den Haan c.s. over jongeren betrekken bij de begeleiding van mensen die moeite hebben met digitalisering

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Arib, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-809 Voortgang Digitale inclusie 2021

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Digitale inclusie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: