Motie : Motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J. Wuite, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36410-IV-16 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport 'CuraƧao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen' van Amnesty International (Kamerstuk 36200-IV-76)

Indiener W. Paulusma, Tweede Kamerlid

Verslag van een commissiedebat

36200-IV-53 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2023, over Landspakketten en hervormingen CAS

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Brief regering

36200-IV-45 Uitkeren resterende middelen VODC en actieve openbaarmaking

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-X-75 Verslag van een schriftelijk overleg over het jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief regering

35925-IV-39 Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-IV-38 Uitvoering van de motie van het lid Koekkoek c.s. over binnen twee maanden een schriftelijke reactie op de bevindingen uit het rapport van Amnesty International (Kamerstuk 35925-IV-22)

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Landspakketten en hervormingen CAS

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05