Statenpassage

Motie : Motie van het lid Westerveld c.s. over de grenzen tussen tucht- en strafrechtpleging verduidelijken

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-339 AEF rapport ‘samen de lat hoger leggen’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30234-290 Ontwikkelingen in de sportsector

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over misstanden in de turnsport

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30