Motie : Motie van de leden Pieter Heerma en Marijnissen over in kaart brengen van de mogelijkheden voor een nieuw Nationaal Historisch Museum

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang nationaal historisch museum (Kamerstuk 31495-37)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31495-37 Voortgang nationaal historisch museum

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

32820-479 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

32820-477 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-467 Hoofdlijnen cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31495-36 Uitvoering motie van de leden Pieter Heerma en Marijnissen over in kaart brengen van de mogelijkheden voor een nieuw Nationaal Historisch Museum (Kamerstuk 35925-17)

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Herstel, vernieuwing en groei

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Voortgang nationaal historisch museum

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45