Motie : Motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35927-15 Drie nota’s van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2022

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

34104-343 Addendum bij Kaderbrief Wlz 2022

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-121 Budgettaire uitkomsten APB

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

29282-445 Nadere toelichting op de keuzes omtrent salarisverhoging zorgpersoneel

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29282-444 Reactie op de motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende (Kamerstuk 25295-1426)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Definitieve kaderbrief 2022 (TK 34104-342)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 19:47

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00