Motie : Motie van de leden Van der Lee en Thijssen over geen subsidiebeschikkingen afgeven die kunnen leiden tot bestendiging van schade aan de volksgezondheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31239-337 Veegbrief SDE++

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Toekomst Tata Steel (CD d.d. 09/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15