Motie : Motie van de leden Kuzu en Simons over concrete verbeterpunten in de kennis- en informatiecirculatie vaststellen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. Kuzu, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27925-914 Voortgang implementatie van het Verbeterplan n.a.v. de evacuatieoperatie vanuit Afghanistan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-892 Stand van zaken overbrenging van personen uit Afghanistan die daarvoor in aanmerking komen

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-882 Kabinetsreactie rapport Verbeterplan naar aanleiding van de Evacuatieoperatie uit Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

27925-872 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

27925-863 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een commissiedebat

27925-861 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2021, over de stand van zaken Afghanistan

Indiener A. (Aukje) de Vries, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een schriftelijk overleg

28676-375 Verslag schriftelijk overleg over de bijeenkomst NAVO ministers van Defensie 21 en 22 oktober 2021

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Defensie

Brief regering

27925-860 Stand van zaken Afghanistan

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de situatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (Thorbeckezaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 12 december 2022 en Afghanistan

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:30