Motie : Motie van het lid Boswijk over een voorstel uitwerken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33576-373 Verzamelbrief Natuur

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (Kamerstuk 34682-96)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

34682-96 Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

33576-271 Verzamelbrief Natuur

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid (Kamerstuk 33576-265)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33576-265 Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Brief regering

35925-XIV-21 Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Stikstof, NPLG en natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15