Motie : Motie van het lid Geurts over een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29398-1109 Stand van zaken van de verkeersveiligheid voorjaar 2024

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

29398-1098 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 januari 2024, over verkeersveiligheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-1084 Stand van zaken van de verkeersveiligheid najaar 2023

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

36350-2 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn

Brief regering

29398-1061 Stand van zaken van de integrale aanpak rijden onder invloed

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-1027 Uitkomst SWOV studie naar extra maatregelen voor halvering aantal verkeersslachtoffers in 2030

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-998 Stand van zaken verkeersveiligheid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29398-975 Verzamelbrief verkeersveiligheid in Nederland

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Verkeersveiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Verkeersveiligheid

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00