Motie : Motie van het lid Grinwis over het trekken van lessen uit de bouw van buitendijkse woningen voor het bouwen van binnendijkse woningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

32813-1211 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32813-1149 Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

32813-1079 Reactie op advies Deltacommissaris klimaatadaptatie en woningbouw

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

32757-186 Verbeteringen in Besluit bouwwerken leefomgeving in relatie tot woningbouw

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Activiteiten

Tweeminutendebat Woningbouwopgave (CD d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Bouwregelgeving

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40