Statenpassage

Motie : Motie van het lid Geurts over onderzoek naar de aanhoudende ongevallen op de N50

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-A-78 MIRT-brief voorjaar 2023

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35925-A-76 Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een notaoverleg

35925-A-70 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 april 2022, over meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35925-A-24 Voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XII-13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:25

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20