Motie : Motie van de leden Beckerman en Vestering over een verbod op het doden van haantjes

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L. Vestering, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

28286-1263 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 oktober 2022, over Zoönosen en dierziekten

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1261 Verzamelbrief dierenwelzijn en diergezondheid

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

35925-XIV-21 Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat evaluatie Wet dieren (28286-1183)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Visserij en tuinbouw

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00