Motie : Motie van het lid Azarkan over laagdrempelige toegang tot de eigen gegevens in de Fraude Signalering Voorziening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31066-1231 Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-930 Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-852 Update stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD d.d. 27/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:49

Fraudeopsporing door de Belastingdienst.

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering Financiën (Hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:00