Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-262 Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2487 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 april 2022

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

31753-250 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de vergoedingen van rechtsbijstandverleners en mediators (Kamerstuk 31753-247)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31753-246 Verbetering vergoedingen voor rechtsbijstandverleners in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

29279-663 Reactie op de motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen (Kamerstuk 35564-14)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

31753-243 Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtketen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14