Motie : Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over een convenant over de inzet van supermarkten inzake biologische producten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30252-77 Toekomst Landbouw

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

31532-271 Evaluatie voedselagenda 2016-2020 en het voedselbeleid

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29842-42 Ontwikkelingen in de biologische sector

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1305 Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021 (deel 2) (Kamerstuk 21501-32-1295)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Landbouw, klimaat en voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Hoofdlijnendebat LNV (eerste termijn, wordt voortgezet)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Hoofdlijnendebat LNV (voortzetting van 6 april)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Landbouw, Klimaat en Voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25