Motie : Motie van het lid Nijboer over het voortouw nemen om belastingontwijking aan te pakken en een stevig minimumtarief zo spoedig mogelijk te realiseren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25087-281 Akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

32140-87 Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale belastingsysteem

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

VAO Belastingontwijking (AO d.d. 11/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Belastingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54