Statenpassage

Motie : Motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen (Kamerstuk 31066-1280)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-1280 Verslag van een schriftelijk overleg over de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen (o.a. Kamerstuk 29362-327)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1231 Uitvoering schade-, herstel- en tegemoetkomingbeleid FSV

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1066 Lijst van vragen en antwoorden over de PwC-rapporten over de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-992)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1029 Vragen en verzoeken Fraudesignaleringsvoorziening

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling (Kamerstuk 31066-957)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-972 Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2022, over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-960 Reactie op verzoeken commissie over de rapporten van PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Vragen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van toezending rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-957 Rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) – Particulieren en externe gegevensdeling

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-930 Lijst van vragen en antwoorden over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om aanwezig te zijn bij het commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst op 9 december 2021

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

31066-920 Toezending kwartaalrapportage Herstellen, Verbeteren, Borgen, derde kwartaal 2021

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-911)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-911 Kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-826 Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen over de zwarte lijst van de Belastingdienst (Kamerstuk 28362-41) en plan van aanpak Herstellen, Verbeteren en Borgen (HVB)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Fraudeopsporing door de Belastingdienst.

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Rapporten PwC over Fraudesignaleringsvoorziening (FSV)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15