Motie : Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over preventieve vaccinatie als onderdeel van het diergezondheidsinstrumentarium

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1426 Verslag van een schriftelijk overleg inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 24 mei 2022 (Kamerstuk 21501-32-1425)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29683-257 Vaccinatie dierziekten

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

28286-1218 Verslag van een schriftelijk overleg over de vogelgriep aangetoond in Nederlandse vossen (Kamerstuk 28286-1185)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1207 Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1305 Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021 (deel 2) (Kamerstuk 21501-32-1295)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1302 Verslag van een schriftelijk overleg inzake o.a. de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021 (deel 1) (Kamerstuk 21501-32-1295)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Procedurevergadering commissie LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Zo├Ânosen en dierziekten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20