Statenpassage

Motie : Motie van het lid Simons c.s. over de geleerde lessen uit het onderzoek omzetten in de praktijk

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-812 Voortgang van de aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-807 Uitvoering van een aantal toezeggingen gedaan in het Commissiedebat Jeugd van 22 juni 2021

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-784 Actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:39

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35