Motie : Motie van de leden Stoffer en Geurts over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25834-186 Voortgang aanpassingen asbeststelsel

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25834-181 Appreciatie van de motie van het lid Stoffer c.s. over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28089, nr. 182)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20