Motie : Motie van het lid Kwint c.s. over de rol van de mentor bij het mondeling examen in het voortgezet speciaal onderwijs

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31289-547 Verslag van een schriftelijk overleg over Staatsexamens vo 2022 (Kamerstuk 31289-531)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

31289-533 Verslag van een schriftelijk overleg over examens 2023

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31289-512 Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Examens in het voortgezet onderwijs van 26 januari 2022

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

31289-505 Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

31289-506 Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Brief regering

35570-VIII-276 Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Examens in het voortgezet onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45