Motie : Motie van de leden Leijten en Bosman over zorgvuldigheid met menselijke maat en privacy bij datadelen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A. Bosman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32761-241 Appreciatie van de motie van de leden Haga en Smolders over het waarborgen van de onlineprivacy van burgers en bedrijven

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

inbreng verslag van een schriftelijk inzake Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie (Kamerstuk 22112-3129)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Verslag van een commissiedebat

21501-30-534 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 mei 2021, over de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 27-28 mei 2021

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni (Kamerstuk 21501-33-857)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

22112-3129 Fiche: Verordening betreffende Kunstmatige Intelligentie

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-33-857 Geannoteerde agenda formele Telecomraad 4 juni

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-30-533 Geannoteerde agenda formele Raad voor Concurrentievermogen 27-28 mei 2021

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-20-1661 Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Europese Raad en de Eurotop van 25 maart 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de Europese top van 24 en 25 mei 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) d.d. 27-28 mei 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Telecomraad d.d. 4 juni 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Fiches inzake Kunstmatige Intelligentie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45