Motie : Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Rob Jetten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

25295-1423 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 7 juli 2021, over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-1356 Maatregelen i.v.m. COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1176 Stand van zaken vaccinatiebewijzen

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1105 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3082 Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van VWS te vragen op twee artikelen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

22112-3068 Kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1063 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

21501-20-1648 Geannoteerde agenda van de Europese Raad van de Eurotop van 25 en 26 maart 2021

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Kabinetsappreciatie Digital Green Pass

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

EU-Gezondheidsraad d.d. 15 juni 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10