Motie : Motie van het lid Nijboer over het onderzoeken van sociale huurkoop als woonvorm

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32847-996 Meer kansen voor koopstarters

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Activiteiten

Wijziging van de Woningwet

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Woningbouwopgave en koopsector

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45