Motie : Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.J. Beertema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31289-547 Verslag van een schriftelijk overleg over Staatsexamens vo 2022 (Kamerstuk 31289-531)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31289-506 Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg

31289-501 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitzondering gedupeerde leerlingen vermist examenwerk

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35570-VIII-276 Stand van zaken van de moties bij het wetsvoorstel burgerschap en moties en toezeggingen over de ontwikkelingen van het primair en voorgezet onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Verslag van een schriftelijk overleg

31289-463 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs (Kamerstuk 35570 VIII-208)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs (Kamerstuk 35570 VIII-208)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35570-VIII-208 Kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

steunprogramma voor herstel en perspectief

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Examens in het voortgezet onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45