Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (t.v.v. 32793-533)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L. Sazias, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-610 Aanvullende informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-579 Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-567 Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de motie van het lid Renkema c.s. over vroege opsporing van borstkanker met een MRI (Kamerstuk 32793-544)

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3123 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Medische preventie / Verslavingszorg/drugspreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20