Motie : Motie van het lid Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Verhoeven, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M. Agema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-765 Voortgang AI en algoritmen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

25268-197 Uitvoering van de motie van het lid Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (Kamerstuk 27529-240)

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Debat over een privacylek in de systemen van de GGD

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Bescherming persoonsgegevens

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (hybride) (let op afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45