Motie : Motie van het lid Diertens c.s. over voorlichting en screening bij huidkanker

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.N. Bolkestein, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. Sazias, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A. Kuik, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32793-637 Beleidsreactie op het advies van de Gezondheidsraad 'Screening op huidkanker'

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-628 Advies van de Gezondheidsraad ‘Screening op huidkanker’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-559 Reactie op verzoek commissie inzake rapport 'Nationaal Actieplan Huidkanker' van IKNL, namens Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3123 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Mededeling Europees kankerbestrijdingsplan

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:35

Leefstijlpreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische preventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25