Motie : Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over steun voor initiatieven om vitaal thuis te werken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25883-484 Stand-van-zakenbrief hybride werken

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

25883-435 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Gezond en veilig werken

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25883-425 Stand van zaken hybride werken

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25295-1172 Thuiswerken

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25295-1025 Reactie op het RIVM-onderzoek i.v.m. thuiswerken en reactie op de voortgang en uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van thuiswerken

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25295-983 TNO cijfers thuiswerken

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over uitbreiding van het steunpakket voor bedrijven

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00