Statenpassage

Motie : Motie van de leden Remco Dijkstra en De Groot over rapporteren over het Noordzeeoverleg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-659 Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

33450-120 Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-590 Stand van zaken van enkele ontwikkelingen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen op het gebied van water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-567 Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen en van enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-557 Stand van zaken van een aantal onderwerpen en over de invulling van een aantal moties en toezeggingen

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

33450-117 Tweede Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

27625-552 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over water

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

33450-115 Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

27625-541 Stand van zaken n.a.v. het commissiedebat water van 9 juni 2021

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Akkoord voor de Noordzee

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering IenW (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Water

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20