Motie : Motie van de leden Klaver en Ouwehand over een wettelijke grondslag om te kunnen reageren met sluiting van het bedrijfspand

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-1105 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van VWS te vragen op twee artikelen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

25295-1091 Reactie op de motie van het lid Ouwehand over een meldplicht voor bedrijven met een COVID-19-cluster (Kamerstuk 25295-701)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-1063 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over bijlage bij Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies) (Kamerstuk 25295-995)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-995 Stand van zakenbrief COVID-19 en kabinetsreactie op 100e en 101e OMT-advies

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-983 TNO cijfers thuiswerken

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25295-950 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering (vangt aan direct na afloop van de Regeling van Werkzaamheden)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35