Motie : Motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jesse Klaver, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

25424-595 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 november 2021, over GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

25424-588 Verslag van een schriftelijk overleg over aanpak wachttijden in de ggz (Kamerstuk 25424-581)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

25424-584 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25424/25295-582)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

31839-782 Verslag van een schriftelijk overleg over 'onderzoek structureel benodigd budget jeugdzorg' (Kamerstuk 31839-760)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

31839-780 Uitvoering van de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25295-923)

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-778 De implementatie van de expertisecentra jeugdhulp en de aanpak eetstoornissen

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen (Kamerstuk 25424/25295-582)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

25295-1063 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-583 Diverse onderwerpen inzake GGZ

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25424-582 Reactie op de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-950 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20